Våra tjänster

Är egenskaper som engagerade, flexibla, professionella och personliga viktiga när du väljer rekryteringspartner? På Precator arbetar vi utifrån våra värdeord och hjälper våra kunder att rekrytera eller bemanna med kvalificerade och engagerade medarbetare. Kunskap om våra kunders verksamhet är nyckeln för att leverera rätt kandidat. Med ett nätverk av externa samarbetspartners har vi resurser och möjlighet att lösa de mest omöjliga uppdragen.

Vi tar inga startavgifter för att påbörja ett rekryteringsuppdrag utan först när anställningsavtal undertecknas utgår vårt arvode. En rekryteringsprocess tar normalt mellan 4-6 veckor och vi upprättar alltid i samband med kravspecifikationen en tidsplan för rekryteringen.

Vi erbjuder olika nivåer av annonsering för att attrahera rätt kandidater och för att marknadsföra våra uppdragsgivares varumärken. Sökningar via våra egna nätverk och kanaler samt interna och externa kandidatbaser är andra vägar som vi använder för att hitta rätt kandidater.

Ni kanske behöver förstärkning men det är inte aktuellt att rekrytera en ny medarbetare. Vi erbjuder då erfarna konsulter med lång arbetslivserfarenhet inom sitt område som kan utföra alltifrån enkla till kvalificerade arbetsuppgifter. Oftast har vi redan lämpliga konsulter i vår konsultbank.

Skulle ditt uppdrag passa för vår unika spännande bemanningslösning ”Konsult och välutbildad praktikant” får du två till priset av en och du får dessutom en oslagbar kombination. Erfaren arbetskraft tillsammans med den senaste kunskapen på utbildningsfronten.

Läs mer om våra tjänster: