Rekrytering

På Precator har vi lång arbetslivserfarenhet från en rad olika branscher med ett varierat och brett kontaktnät. Vi har de förutsättningar som krävs för att hitta de bästa medarbetarna.

Precator hjälper dig genom hela rekryteringen, från kravspecifikation, annonsering, search, intervjuer och referenstagning till second opinion vid anställning. Vi kan även erbjuda stöd och avlastning i delar av rekryteringen.

Vi erbjuder olika typer av tester utförda av certifierade medarbetare i smarttest från Psykometrika.

Vår välutvecklade rekryteringsprocess gör att vi hittar kandidater som passar ditt och företagets behov på bästa sätt.

Rekryteringsprocessen

rekry2

Nöjd kund-garanti!

Om kandidaten slutar eller inte uppfyller de förhoppningar och krav Du ställer erbjuder Precator att kostnadsfritt hitta en ersättare. Nöjd kund-garantin gäller i sex månader från anställningens början.